Anna Grembowska

Kancelaria Radcy

Prawnego

Anna Grembowska Kancelaria Radcy Prawnego

Anna Grembowska

Kancelaria Radcy Prawnego Anny Grembowskiej (dawniej Jurkiewicz) specjalizuje się w prawie imigracyjnym oraz w sprawach dotyczących PFRON.


Radca Prawny Anna Grembowska reprezentuje pracodawców w postępowaniach przed Prezesem Zarządu PFRON oraz przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także przed organami egzekucyjnymi w sprawach dotyczących zwrotu dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz refundacji składek na ubezpieczenia społeczne.

Doradza również w zakresie możliwości wpłat na PFRON, gospodarowania środkami ZFRON, a także analizuje i wskazuje ryzyka związane z odpowiedzialnością członków zarządu spółek będących pracodawcami osób niepełnosprawnych z tytułu zaległości we wpłatach na PFRON.


W ramach codziennej praktyki – jako Immigration Lawyer / Prawnik Imigracyjny - oferuje wsparcie merytoryczne cudzoziemcom oraz ich pracodawcom w sprawach dotyczących legalizacji pobytu oraz uzyskiwania zezwoleń na pracę.

Pomoc prawna świadczona pracodawcom zatrudniającym cudzoziemców dotyczy przede wszystkim uzyskania zezwolenia na pracę (TYP A, TYP B, TYP C, TYP D, TYP E), oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, możliwości zatrudnienia cudzoziemca na podstawie powiadomienia powiatowego urzędu pracy, czy też weryfikacji możliwości zatrudnienia cudzoziemca bez zezwolenia.

Z kolei pomoc prawna oferowana cudzoziemcom ukierunkowana jest na uzyskanie karty pobytu na podstawie: zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na naukę lub studia, zezwolenia na pobyt czasowy dla absolwentów studiów wyższych poszukujących pracy, zezwolenia na pobyt czasowy w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną, zezwolenia na pobyt czasowy dla małżonka obywatela polskiego, zezwolenia na pobyt czasowy z powodu pozostawania w związku nieformalnym, zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego.

Kancelaria reprezentuje również Klientów w postępowaniach przed organami i sądami administracyjnymi, a także w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, cywilnych i gospodarczych.

Współpracuje z zarządcami oraz zarządami wspólnot mieszkaniowych.

Oferta Kancelarii dedykowana jest zarówno Klientom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym, a także jednostkom samorządu terytorialnego oraz zakładom pracy chronionej.

Szerokie spektrum usług Kancelarii jest efektem wieloletnich doświadczeń zdobywanych zarówno na salach sądowych, jak i w ramach współpracy z renomowanymi kancelariami, z międzynarodowymi korporacjami oraz z ogólnopolską gazetą branżową, a ich zestawienie z indywidualnym podejściem do Klienta oraz konkurencyjnymi cenami czyni ofertę Kancelarii różnorodną, kompleksową i dostosowaną do skonkretyzowanych potrzeb jej Klientów.

Obszar działalności Anna Grembowska Kancelaria Radcy Prawnego obejmuje w szczególności województwa: dolnośląskie i opolskie. Miasta, w których najczęściej świadczymy usługi prawne to: Wrocław, Trzebnica, Żmigród, Rawicz, Milicz, Oleśnica, Oława, Środa Śląska, Ząbkowice Śląskie, Kłodzko, Dzierżoniów, Strzelin, Brzeg, Brzeg Dolny, Wołów, Oborniki Śląskie, Kąty Wrocławskie, Świdnica, Wałbrzych, Jelcz – Laskowice, Legnica. Zapraszamy Państwa do kontaktu.