Zatrudnienie cudzoziemca

Radca Prawny Anna Grembowska – jako Prawnik Imigracyjny / Immigration Lawyer - doradza pracodawcom zatrudniającym oraz planującym zatrudnić cudzoziemców w Polsce.

Szczegółowa analiza sytuacji poszczególnych pracowników oraz działań planowanych przez pracodawców pozwala jej na dobór odpowiedniego sposobu legalizacji pracy cudzoziemców, przygotowanie odpowiednich wniosków i podjęcie innych niezbędnych czynności w celu uzyskania:

- zezwolenia na pracę (TYP A, TYP B, TYP C, TYP D, TYP E)

- zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,

- oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy,

- możliwości zatrudnienia cudzoziemca na podstawie powiadomienia powiatowego urzędu pracy,

- możliwości zatrudnienia cudzoziemca bez zezwolenia na pracę, oświadczenia, czy powiadomienia


Przed przystąpieniem do zatrudnienia cudzoziemca w Polsce warto zatem przeanalizować konkretny przypadek i uzyskać odpowiedzi na pytania:

- czy potrzebne jest zezwolenie na pracę, a jeśli tak, to jakie;

- gdzie i kiedy złożyć wniosek o zezwolenie na pracę, zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, oświadczenie i powiadomienie;

- jakie dokumenty oraz opłaty potrzebne są do złożenia wniosku o zezwolenie na pracę oraz wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę;

- jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w związku z udzieleniem zezwolenia na pracę;

- czy można uzyskać zezwolenie na pracę dla członka zarządu lub prokurenta;

- czy i kiedy można zmienić lub przedłużyć zezwolenie na pracę.