Anna Grembowska

Anna jest radcą prawnym, ukończyła prawo na Uniwersytecie Wrocławskim, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu oraz Podyplomowe Studia Prawa Konkurencji w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno na salach sądowych, jak i podczas pracy w prokuraturze, we wrocławskich kancelariach prawnych, a także w dziale prawnym międzynarodowej korporacji świadczącej usługi prawne, podatkowe i audytorskie. Opublikowała cykl artykułów dotyczących problematyki finansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Prowadziła również szkolenia dla firm oraz zajęcia dla studentów w ramach Akademii Prawa.

Anna specjalizuje się w prawie imigracyjnym oraz w sprawach dotyczących PFRON, a także w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego i gospodarczego, w tym m.in. w sporach inwestycyjnych oraz w procesach pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, a Skarbem Państwa. Reprezentuje również Klientów Kancelarii przed organami oraz sądami administracyjnymi i NSA.

Podczas wykonywania czynności zawodowych kładzie szczególny nacisk na indywidualne podejście do Klienta, a każdą powierzoną jej sprawę traktuje z pełnym zaangażowaniem, dbałością o szczegóły oraz poprzedza ją gruntowną analizą i rozważeniem różnych możliwych do wdrożenia rozwiązań.