Prawo Pracy

i Ubezpieczeń

Społecznych

Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu prawa pracy zarówno pracodawcom, jak i pracownikom.

Kancelaria reprezentuje Klientów w sporach sądowych będących konsekwencją składanych pracownikom wypowiedzeń. W szczególności pomaga odwołać się od wypowiedzenia szczególnie chronionym w stanie ciąży kobietom. Posiada również doświadczenie w sprawach dotyczących mobbingu oraz nierównego traktowania w zatrudnieniu.

Kancelaria reprezentuje również pracodawców oraz pracowników w sporach z ZUS.

Kancelaria oferuje także pakiet szkoleń dla pracodawców oraz doradza im w bieżących sprawach kadrowych.