Prawo

Samorządowe

i Oświatowe

Kancelaria oferuje również usługi adresowane do samorządów oraz placówek oświatowych, w szczególności dotyczące dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, subwencji oświatowych, bieżącej obsługi jednostek samorządu terytorialnego oraz ich reprezentowania przed sądami powszechnymi, a także w postępowaniach przed WSA oraz NSA.

Publikacje